مادورامایسین۱%

شکل دارویی: پودر مخلوط در دان                                     ترکیب: هر کیلوگرم از پرمیکس مادورامایسین حاوی ۱۰ گرم مادورامایسین آمونیوم می­ باشد.

سالینومایسین ۱۲%

شکل دارویی: پودر مخلوط در دان                                     ترکیب: هر کیلوگرم از پرمیکس سالینومایسین حاوی ۱۲۰ گرم سالینومایسین سدیم می­ باشد.