آنتی بیوتیک

لینکومایسین ۰٫۸۸%

ترکیب: هر گرم از پریمیکس لینکومایسین۰٫۸۸% حاوی ۸/۸ میلی­ گرم لینکومایسین هیدروکلراید می­باشد. موارد مصرف: *کنترل نکروتیک آنترایتیس ناشی از کلستریدیوم پرفرینژیس و سایر ارگانیسم­های حساس در جوجه های گوشتی *افزایش میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجه های گوشتی در حال رشد *مصرف همزمان با داروی لینکواسپکتین در برنامه پیش گیری و […]

سولفادیازین ۲۵%+ تری متوپریم۵%

ترکیب: هر گرم از پرمیکس سولفادیازین+تری متوپریم حاوی ۲۵۰ میلی­ گرم سولفادیازین سدیم و ۵۰ میلیگرم تری­متو­پریم می­باشد. موارد مصرف: پرمیکس سولفادیازین+ تری متوپریم جهت پیشگیری و درمان بیماریهایی مانند CRD، کلی­باسیلوز، کوریزای عفونی، وبای مرغان، پنومونی های باکتریایی و اسهال­ های عفونی با منشأ سالمونلا تجویز می­ گردد. مقدار و روش مصرف: ۱ کیلوگرم […]

اکسی تتراسایکلین ۵۰%

ترکیب: هر گرم از پرمیکس اکسی تتراسایکلین حاوی ۵۰۰ میلی ­گرماکسی تتراسایکلین خالص می­باشد. موارد مصرف: -اکسی تتراسایکلین جهت کنترل و درمان بیماریهای: -سینویت عفونی، کلی­ باسیلوز و CRD -وبای طیور -عفونت­های دستگاه گوارش و اسهال­های میکروبی و اسهال سفید جوجه­ ها -هگزامیتیازیس، سینوویت عفونی و بیماری تاج آبی در بوقلمون تجویز می­ گردد. مقدار […]