آنتی کوکسیدیال

دیکلازوریل ۰٫۵%

ترکیب: هر کیلوگرم پریمیکس دیکلازوریل حاوی ۵ گرم دیکلازوریل است. موارد مصرف: به منظور کمک در پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز ناشی از E.acervolina ،E.meleagrimitis،E.gallopavonis، E.adenoides،E.mitis،E.tenella ،E.necatrix و E.brunetti در جوجه­ های گوشتی و بوقلمون در حال رشد. مقدار و نحوه مصرف: ۱-جوجه­ های گوشتی به میزان ۲۰۰ گرم دیکلازوریل در هر تن خوراک از یک […]

مادورامایسین ۱%

ترکیب: هر کیلوگرم از پرمیکس مادورامایسین حاوی ۱۰ گرم مادورامایسین آمونیوم می­ باشد. موارد مصرف: مادورامایسین برای پیشگیری از کوکسیدیوز در جوجه ­های گوشتی و علیه آیمریاهای مختلف مانند نکاتریکس، آسروولینا، میواتی، ماگزیما، تنلا و برونتی بکار می­رود. به دلیل قدرت درمانی زیاد این دارو مقدار مصرف آن در طیور گوشتی به مراتب کمتر از […]

سالینومایسین۱۲%

ترکیب: هر کیلوگرم از پرمیکس سالینومایسین حاوی ۱۲۰ گرم سالینومایسین سدیم می­ باشد. موارد مصرف: پرمیکس سالینومایسین برای پیشگیری از بیماری کوکسیدیوز در مرغ­های گوشتی و پولت ­های جایگزین تخمگذار مصرف می­ شودو بر گونه ­های مختلف آیمریا شامل آیمریا تنلا، آیمریا نکاتریکس، آیمریا آسرولینا، آیمریا میواتی، آیمریا برونتی و آیمریا ماگزیما مؤثر است. پرمیکس […]