دفتر شرکت

دفتر شرکت : مازندران – ساری – میدان شهرداری (امام حسین (ع)) – خیابان خاقانی – ساختمان رخ -کدپستی ۶۸۶۸۳-۴۷۱۴۷

تلفن :   ۳۳۳۲۴۵۸۵-۳۳۳۲۳۶۷۲-۰۱۱

فکس :   ۳۳۳۱۱۴۲۸-۰۱۱

ایمیل : info@kfpir.com

مشاهده در نقشه گوگل