مکمل درمانی ویتامین B-complex

نوع:  پریمیکس ویتامین B کمپلکس

نوع ویتامین عملکرد Per/Kg
ویتامین    B1 جلوگیری ازتورم سراسری اعصاب (پلی نوریت) و عارضه ستاره نگری(stargazing). ممانعت از بی اشتهایی شدید، ژولیدگی پرها و ضعف ساق پا(گام برداشتن نا استوار) -شرکت در متابولیسم کربوهیدرات ها ۱۵۰۰ mg
ویتامین B2 جلوگیری ازتورم اعصاب سیاتیک و بازویی و فلجی و خمیدگی پنجه پا در جوجه ها تا سن سه هفتگی

شرکت در تنفس سلولی و متعاقبا کاهش اسهال

پیشگیری از آتروفی عضلات پا و خشک و خشن شدن پوست

ممانعت از کاهش تولید تخم مرغ و تلفات جنینی و افزایش قدرت جوجه درآوری –   جلوگیری از پیدایش کرک های چماقی (Clobbed down)

۴۰۰۰ mg
ویتامین B3(اسید پانتوتنیک) دخالت در متابولیسم مواد غذایی و رشد

افزایش جوجه درآوری( به واسطه پیشگیری از خونریزی زیرجلدی و ادم شدید در جنین)

پیشگیری از درماتیت پوست پا و اطراف دهان

 

۱۰۰۰۰ mg

ویتامین B5  (نیاسین) دخالت در متابولیسم سلولی و رشد.

جلوگیری از بزرگ شدن مفصل خرگوشی (کندرودیستروفی)  و پیچش ساق پا

دخالت در پردرآوری

پیشگیری از تورم پوست، مخاط (التهاب زبان و حفره دهانی) و اسهال

ممانعت از افت شدید جوجه درآوری و کاهش تولید تخم مرغ

۲۰۰۰۰ mg
ویتامین B6

(پیردوکسین)

شرکت در متابولیسم پروتئینها

پیشگیری از تشنجات عصبی (همزمان با فعالیت زیاد که منجر به خستگی مفرط و مرگ میگردد)

پیشگیری از عارضه پروزیس (ناشی از کمبود مزمن یا حاشیه ای ویتامین)

ممانعت از آماس جلدی و کم خونی از نوع میکروسیتیک(اغلب در اردک)

جلوگیری از بی اشتهایی در پرندگان بالغ و در نتیجه پیشگیری از کاهش تولید تخم مرغ و کاهش قدرت جوجه در آوری

۲۰۰۰ mg
ویتامین B9(اسید فولیک) پیشگیری از پردرآوری ضعیف و بی رنگ شدن پرهای رنگی ، کندی رشد

شرکت در ساخت و بلوغ گلبول های قرمز و پیشگیری از کم خونی ماکروسیتیک و لوکوپنی

پیشگیری از جراحات قرحه ای در پوست و مخاطات

ممانعت از کاهش شدید قدرت جوجه درآوری و مرگ و میر جنین در روزهای آخر انکوباسیون

کمک به عملکرد کولین در پیشگیری از عارضه پروزیس

پیشگیری  از تغییرشکل منقار و خمیدگی ساق پا

جلوگیری از فلجی گردن در جوجه بوقلمون

۵۰۰ mg
ویتامین B12

(سیانوکوبالامین)

شرکت در فرآیند رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی

پیشگیری ازپردرآوری ضعیف

جلوگیری از کاهش اندازه تخم مرغ و کاهش جوجه درآوری

پیشگیری از پروزیس (ناشی از کمبود همزمان متیونین و کولین یا بتائین)

شرکت در سنتز گلبولهای قرمز خون

پیشگیری از تلفات جنینی و اختلالات عصبی

۲۰ mg
ویتامین H2 )بیوتین( جلوگیری از درماتیت در پا ، منقار و چشم

پیشگیری از عارضه پروزیس

پیشگیری از سندروم کبد و کلیه چرب

جلوگیری از ناهنجاریهای استخوانی بخصوص در درشت نی

کاهش تلفات جنینی

۷۰ mg

 

   کولین (ویتامین J) پیشگیری از عارضه پروزیس(در رفتگی وتر آشیل)

تحریک رشد

پیشگیری از سندرم کبد چرب

بهبود تولید

ممانعت از خون ریزی کلیه

۱۵۰ g
کریر Up to 1000 gr

مقدار و روش مصرف:

۱ کیلوگرم پریمیکس در ۱ تن دان

بسته بندی:

پاکتهای سه لایه  ۱۰کیلوگرمی

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک و دور از نور نگه­داری شود.